Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prozodia dział językoznawstwa zajmujący się badaniem akcentu, iloczasu i intonacji oraz ich zastosowaniem w poezji.
 

Etym. - gr. prosōidía 'pieśń z akompaniamentem muzyki instrumentalnej; modulacja głosu; akcent'; pros 'przy; ku; do(datkowo)'; oidē, zob. oda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku