Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  precedens przypadek poprzedzający inny podobny; moc wiążąca, którą posiada decyzja organu państwa (np. orzeczenie sądu) dla stosowania prawa w podobnych przypadkach; por. jurysprudencja.
 

Etym. - łac. praecedens p.pr. od praecedere 'iść na przedzie; poprzedzać'; zob. pre-; cedere, zob. cesja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku