Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

parcours [wym. parku:r] droga wyznaczona do przebycia przez zawodnika na konkursie hippicznym.
 

Etym. - fr. 'droga przebyta; przejazd, jazda' od parcourir 'przebiec, przejechać' ze śrdw.łac. percurere 'jp.'; zob. per-; kurs.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku