Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  transwersalny poprzeczny, przecinający coś w poprzek, na ukos, przebiegający poprzecznie.
 

Etym. - śrdw.łac. transversalis 'jw.' z łac. transversus od p.p. od transvertere 'obrócić w poprzek'; zob. trans-; vertere, zob. wersja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku