Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  hipotonia med. obniżenie ciśnienia tętniczego krwi; zmniejszenie napięcia (np. mięśni); por. hipertonia, wagotonia.
  hipotypoza jęz. figura retor. niespodziewanie uzmysławiająca omawianą sprawę, np. przez przejście z czasu przeszłego na teraźniejszy; żywe, obrazowe przedstawienie czegoś.
 

Etym. - zob. hip(o)-; -tonia; gr. hypotýpōsis 'szkic, model; przykład'; týpos, zob. typ.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku