Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

scilicet (scil., sc.) to znaczy; to jest; mianowicie.
 

Etym. - łac. 'rozumie się; oczywiście; naturalnie; wszakże'; scire, zob. scjentyficzny; licet 'wolno; jest dozwolone' 3. os. l.poj. od licēre, zob. licencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku