Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  raskolnicy starowiercy, staroobrzędowcy, członkowie sekt, powstałych w Rosji XVII w. w wyniku rozłamu w Kościele prawosławnym.
 

Etym. - ros. raskólnik l.poj. 'schizmatyk; rozłamowiec' od raskół 'rozłam'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku