Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  spektakl każdorazowe wykonanie publiczne przedstawienia teatralnego; widowisko.
 

Etym. - fr. spectacle 'widok; jw.' z łac. spectaculum 'widowisko' od spectare 'przyglądać się' f.częst. od specere 'zobaczyć; widzieć'; por. aspekt; auspicje; despekt; frontispis; inspekcja; introspekcja; konspekt; perspektywa; prospekt; respective; retrospekcja; spektr-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku