Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

veni, vidi, Deus vicit łac., przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył.
 

Etym. - parafraza słów Cezara (zob. veni, vidi, vici); słowa wypowiedziane przez cesarza Karola V po bitwie pod Mühldorf w r. 1547. Jan II Sobieski, przesyłając papieżowi Innocentemu XI chorągiew Proroka zdobytą w 1683 r. pod Wiedniem: Venimus, vidimus, Deus vicit łac. 'przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku