Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  arbiter rozjemca; sędzia polubowny; sędzia sportowy.
arbiter elegantiarum łac., znawca, autorytet w sprawach dobrego smaku, tonu.
  arbitraż postępowanie rozjemcze; sąd polubowny; instytucja rozstrzygająca spory między organizacjami (zwł. gospodarczymi); międzynar. sądownictwo rozjemcze; jednoczesne kupno i sprzedaż tych samych a. równorzędnych walorów a. walut na tym samym rynku a. na różnych rynkach, dla osiągnięcia zysku z różnic kursów.
  arbitralny samowolny; nieuzasadniony; narzucający swoje zdanie, apodyktyczny.
 

Etym. - fr. arbitrage 'sąd rozjemczy' z arbitrer 'rozstrzygać' od łac. arbitrari 'mniemać; arbitralis 'rozjemczy' (a. arbitrarius 'dowolny') od arbiter 'świadek; rozjemca'; elegantia 'rozsądek; smak, gust'. A. elegantiarum, właśc. elegantiae arbiter (Tacyt, Roczniki, ks. 16, 18).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku