Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rezygnacja zrzeczenie się, zaniechanie czegoś, ustąpienie, wyrzeczenie się; pogodzenie się z losem, z sytuacją.
 

Etym. - śrdw.łac. resignatio 'zrzeczenie się' z łac. resignare 'odpieczętować; unieważnić; rezygnować'; zob. re-; signare, zob. sygnalizacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku