Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Jenseits von Gut und Böse nm., Poza dobrem i złem; por. Übermensch.
 

Etym. - tytuł pracy F. W. Nietzschego (1886 r.).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku