Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekipa drużyna; zespół ludzi wyznaczonych do wykonania jakiegoś zadania.
 

Etym. - fr. équipe 'jw.', 'oddział, patrol', od équiper 'oporządzać; wyposażać' pochodzenia germ.; por. ekwipaż.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku