Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  alias czyli; inaczej (zwany); (por. recte; vulgo; vel; kryptonim; nom de guerre, pseudonim).
  alienacja wyobcowanie; filoz. sytuacja, w której wytwory społ. współdziałania ludzi występują jako rzeczywistość przeciwstawna ich twórcom i niekontrolowana, w której nie rozpoznają oni samych siebie jako działających; prawn. (po)zbycie rzeczy, majątku.
  alibi dowód stwierdzający czyjąś nieobecność na miejscu i w czasie przestępstwa.
 

Etym. - łac. alias 'inaczej; innym razem', alibi 'gdzie indziej' i alienus 'należący do kogo innego; obcy' od alius 'inny'; por. alikwoty.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku