Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekshumacja wydobycie zwłok z grobu w celu przeniesienia ich w inne miejsce a. dokonania oględzin sąd.-lekarskich.
 

Etym. - fr. exhumation 'jw.' od exhumer 'ekshumować' ze śrdw.łac. exhumare 'jp.'; zob. eks-; humus.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku