Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  feromony bioch. związki chem. wydzielane przez owady, ryby, kraby itd. w postaci substancji zapachowych charakterystycznych dla gatunku, umożliwiających przekazywanie zakodowanych informacji, poszukiwanie żywności, nawigację, służące jako atraktanty płciowe itd.
 

Etym. - ang. pheromonne l.poj. 'jw.'; phero- zob. -fer-; (hor)mon.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku