Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  introdukcja wstępna, wprowadzająca część utworu muz., lit., dawn. wprowadzenie na nowy teren, urząd itd.
 

Etym. - łac. introductio 'wprowadzenie' od introducere 'wprowadzać'; zob. intro-; ducere, zob. duce.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku