Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

vis maior łac., siła wyższa, której wystąpienia a. skutków nie można było przewidzieć, ani im zapobiec, która więc, w pewnych wypadkach, zwalnia od zobowiązań umowy; por. force majeure.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku