Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  legenda opowieść z życia bohaterów, zazw. świętych i męczenników, nie znajdująca pełnego oparcia w materiale hist.; opowieść fantastyczna o wydarzeniach hist., oparta zazw. na podaniach lud.; wymysł, klechda, mit; wyjaśnienie symboli (kolorów i znaków) na mapach, tabelach, wykresach itp.; napis na medalu, monecie.
  legendarny oparty na podaniu, nieprawdopodobny; opromieniony wielką sławą.
 

Etym. - śrdw.łac. legenda 'opis żywota a. wydarzenia' z łac. legendus 'to, co należy przeczytać' rzecz. odsłowny od legere 'zbierać (zwł. owoce); gromadzić; wybierać; odnosić wrażenie (że); wnioskować; czytać'; por. dyliżans; elekcja; elita; intelekt; kolekcja; legia; lektor; lign(i)-; liseuse; negliż; predylekcja; lekcja; prelegent; selekcja; venia legendi.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku