Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  identyczny dokładnie taki sam, jednakowy.
  identyfikować, stwierdzać, rozpoznawać, ustalać tożsamość, utożsamiać.
  identyfikacja ustalenie, stwierdzenie tożsamości; technol. określenie struktury i parametrów obiektu;opracowanie modelu mat. obiektu; (grupowa) poczucie przynależności do jakiejś grupy i solidaryzowanie się z nią.
 

Etym. - fr. identique 'identyczny' z śrdw.łac. identicus 'jp.' od łac. idem 'ten sam'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku