Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  lewita wg Biblii - potomek pokolenia Lewi, przeznaczonego do niższych służb relig.; przen. duchowny chrześc. niższego stopnia.
 

Etym. - późn.łac. Levita, Levites 'jw.' z gr. Leuítēs 'jp.' od Leui 'Lewi, 3. syn Jakuba, biblijny protoplasta Lewitów' z hebr. Lēwí 'jp.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku