Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  izolacja odosobnienie, oddzielenie od otoczenia, odseparowanie; stan odosobnienia; materiał (jego powłoka, warstwa) nie przewodzący ciepła, prądu elektr.; izolator, zły przewodnik prądu elektr., ciepła; materiał wodoszczelny, dźwiękochłonny.
  izolacjonizm polityka jakiegoś kraju, dążąca do odseparowania się od innych, do niezawierania przymierzy, nieinterwencji w obce konflikty, nienawiązywania stosunków polit.-ekon. itp.
  izolatka jednoosobowe pomieszczenie w zakładzie psychiatrycznym, (karne) w więzieniu; por. separatka.
 

Etym. - fr. isolation 'izolacja' od isolé 'odosobniony, izolowany' z wł. isolato 'oddzielony od wszystkiego, jak wyspa od lądu' od isola 'wyspa' z łac. insula, zob. insularny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku