Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  deminutyw jęz. zdrobnienie, wyraz zdrobniały.
  deminutywny jęz. zdrabniający, zmniejszający; por. hipokorystyczny.
 

Etym. - łac. deminutivum 'zdrobnienie' od deminuere 'zmniejszać'; zob. de-; minor.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku