Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Downa zespół (dawn. zwany mongolizmem) med. wrodony niedorozwój umysłowy występujący u dzieci (jedno na 500 do 600 żywych urodzeń), wraz ze skośnymi, szeroko rozstawionymi oczami, szeroką, spłaszczoną czaszką, małym nosem, dużym językiem i grubymi wargami, cofniętym podbródkiem, krótkimi palcami rąk itd.
 

Etym. - od nazwiska lekarza ang., Johna L. H. Downa, 1828-96, który pierwszy opisał tę chorobę.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku