Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

die Religion ist das Opium des Volks nm., religia to opium ludu.
 

Etym. - wg Marksa (Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa, Wstęp) 1844 r.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku