Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

plurale tantum łac., gram. rzeczownik występujący tylko w l.mn.
  pluralizm teoria, w myśl której rzeczywistość składa się z bytów różnorakich, niesprowadzalnych do jednej realności; pogląd pluralistyczny; polit. wielopartyjność (por. dualizm; monizm).
  pluralis łac., gram. liczba mnoga; p. maiestatis - używanie zaimka "my" zamiast "ja" przez panujących, dla podkreślenia majestatu władzy; p. modestiae - używanie zaimka "my" zamiast "ja" przez dziennikarza, pisarza, dla usunięcia swej osoby na dalszy plan.
 

Etym. - łac. pluralis 'mnogi' od plus 'więcej'; tantum r.nij. od tantus 'taki; tak wielki'; maiestas, zob. majestat; modestia 'umiarkowanie; skromność'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku