Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  automat maszyna (urządzenie), która po uruchomieniu wykonuje samoczynnie określony cykl czynności; por. robot; pot. pistolet maszynowy.
  automatyzm psychol. wykonywanie czynności (zachowanie się) bezwiedne, niezależne od świadomości, bez koncentrowania uwagi; fizj. zdolność niektórych narządów do działania samoczynnego, automatycznego a. pod wpływem substancji chemicznych krwi.
  automatyzacja praktyczne zastosowanie automatyki, dyscypliny naukowej, zajmującej się teorią i realizacją urządzeń sterujących procesami (technologicznymi) bez udziału (a. z niewielkim udziałem) człowieka (por. cybernetyka; mechanizacja).
 

Etym. - gr. autómatos 'samoczynny; zob. aut-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku