Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  bidon bańka, blaszanka do przewożenia cieczy; manierka kolarska na napój dla zawodników w czasie wyścigu.
Bidonville fr., [wym. bidąwil] dzielnica baraków na peryferiach wielkiego miasta, zamieszkana przez biedotę; por. barriadas.
 

Etym. - fr. bidon 'dawna miara cieczy; bańka jw.; manierka wojsk.'; ville 'miasto' z łac. villa 'dom wiejski'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku