Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rewizja sprawdzenie, badanie; ponowne zbadanie, rozpatrywanie (teorii, stanu jakiejś nauki, poglądów); zaskarżenie, zmiana a. uchylenie orzeczenia sąd. przez właściwe władze; przeszukiwanie przez organa śledcze a. celne; ostateczna kontrola korekty druk.
  rewizjonizm polit. dążność do obalenia obowiązujących traktatów i umów międzynarodowych.
  rewizor hist. rewident, inspektor.
 

Etym. - późn.łac. revisio dpn. revisionis 'ponowne widzenie' od łac. revidēre, zob. rewident.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku