Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  presumpcja prawn. domniemanie, domysł; dawn. zarozumiałość.
 

Etym. - łac. praesumptio 'przypuszczenie; uroszczenie' od praesumere 'oczekiwać; przypuszczać'; zob. pre-; sumere, zob. asumpt.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku