Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  epicykl astr. wg teorii geocentrycznej Ptolemeusza - koło, po którym poruszać się miała planeta, a którego środek poruszał się po deferensie.
 

Etym. - późn.łac. epicyclus 'jw.' z gr. epikyklos 'okrąg koła'; zob. epi-; kyklos, zob. cykl.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku