Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dezynwoltura lekceważące, zbyt swobodne zachowanie się.
 

Etym. - fr. désinvolture 'swoboda, niewymuszoność' z wł. desinvoltura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku