Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  predeterminizm religijna odmiana determinizmu, doktryna zakładająca, że wola Boga wyznaczyła z góry bieg wszelkich wydarzeń (por. kismet); pogląd, że rozwój jednostki jest z góry określony przez dziedzictwo.
 

Etym. - zob. pre-; determinizm.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku