Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  polipragmazja med. nadużywanie leków (szkodzące zdrowiu); (p. gleby) nadmierne a. nieumiejętne stosowanie związków chem. dla zwiększenia plonów.
 

Etym. - gr. polypragmátein 'zajmować się wieloma różnymi (a. nieswoimi) sprawami'; zob. poli-; prágma, zob. pragmatyczny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku