Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

navicert [wym. näwise:t] zaświadczenie wydane w czasie wojny przez upoważnionego urzędnika (np. konsularnego), stwierdzające, że przewożony statkiem ładunek nie jest kontrabandą, które go ma chronić od konfiskat i rewizji dokonywanych przez patrole blokady.
 

Etym. - ang. skr. od navi(gation) cert(ificate) 'jw.'; navigation 'żegluga; nawigacja; podróż morska' z łac. navigatio, zob. nawa; certificate 'świadectwo' ze śrdw.łac. certificatum, zob. certyfikat.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku