Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  trajektoria przest. tor (pocisku), orbita (ciała niebieskiego).
 

Etym. - śrdw.łac. trajectorius 'rzutowy' z łac. tra(i)icere 'przerzucać'; tra- zob. trans-; -(i)icere od iacere, zob. iniekcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku