Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  saltarello szybki, skoczny taniec wł. i hiszp. w takcie 3/8 a. 6/8 (spotykany w suitach barokowych).
  salto mortale skok śmierci, niebezpieczny skok akrobatyczny z koziołkowaniem, z dużej wysokości.
  salto skok gimnastyczny z przewrotem a. przerzutem ciała.
 

Etym. - wł. saltarello 'jw.' (od saltare 'skakać' z łac. 'jp.; tańczyć') i wł. salto 'skok' od łac. saltus 'jp.' od salire 'skakać' (por. ryzalit; sauté); wł. mortale 'śmiertelny' z łac. mortalis 'jp.' od mors dpn. mortis 'śmierć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku