Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  ekspander sport. przyrząd gimnastyczny do rozciągania, złożony z uchwytów połączonych sprężynami a. taśmami gumowymi.
  ekspansja rozprzestrzenianie (się); zajmowanie przez państwo nowych terytoriów, rynków zbytu itd.; mech. wzrost objętości czynnika termodynamicznego, połączony z wykonywaniem pracy przez ten czynnik i zazw. z rozprężaniem.
  ekspansywny dążący do rozprzestrzeniania się, zwł. terytorialnego; porywczy, wybuchowy; wylewny.
  ekspansyjny dotyczący ekspansji, wzrostu objętości, rozszerzania się, rozprężania.
 

Etym. - łac. expansio 'rozszerzanie (się)' od expandere 'rozpościerać się; rozprzestrzeniać się'; zob. eks-; pandere 'jp.'

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku