Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  runy nazwa kilku alfabetów (pism), z których najdawniejsze, utworzone pod wpływem kursywy gr., używane były prawdop. przez wschodnich Gotów (ok. r. 300), inne w Niemczech (do VII w.), Anglii (do X w.) i Skandynawii (do XIV w.); fińskie pieśni, epopeje lud.; staroskandynawskie poematy.
 

Etym. - nm., ang. rune (l.poj.) 'jw.' i fiń. runo 'wiersz, pieśń' ze st.ang. i st.skand. rūn 'sekret; tajemnica; litera alfabetu runicznego; pismo'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku