Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  georgiańska poezja utwory kilkunastu poetów bryt., na ogół niezbyt wysokiego lotu, konwencjonalnych liryków o charakterze późnoromantycznym, żyjących w pierwszej ćwierci XX w. (od imienia króla Jerzego V).
  georgiańskie style malarstwa, rzeźby, archit. i sztuki dekoracyjnej plastyków bryt. tworzących za panowania pierwszych czterech władców dynastii hanowerskiej, od wstąpienia na tron Jerzego I w 1714 r. do śmierci Jerzego IV w 1830.
 

Etym. - ang. Georgian 'georgiański' od imienia George 'Jerzy'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku