Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

de lege ferenda łac., dosł. 'o ustawie, która ma być uchwalona'; (zagadnienia, analizy) związane z tworzeniem prawa, z przyszłymi zmianami w ustawodawstwie.
de lege lata łac., dosł. 'o ustawie uchwalonej'; (zagadnienia, analizy) dotyczące (stosowania) obowiązującego prawa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku