Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  koncert publiczne (także w RTV) wykonanie utworów muz.; orkiestrowa forma instrumentalna (zazw. 3-częściowa) zbudowana wg zasad cyklu sonatowego (otrzymuje zazw. bliższe określenie od instrumentu solisty, np. k. fortepianowy, skrzypcowy); (k. europejski) polit. hist. porozumienie 4 mocarstw: Rosji, Austrii, Anglii i Prus, zawarte w Chaumont 9 III 1814 dla ustabilizowania stosunków w Europie po pokonaniu Napoleona.
  koncertmistrz najlepszy (tzw. pierwszy) instrumentalista w danej grupie instrumentów ork. symfonicznej (np. 1. skrzypek), wykonujący partie solowe.
 

Etym. - nm. Konzertmeister 'koncertmistrz' od wł. concerto 'porozumienie; koncert' z łac. concertare 'współzawodniczyć; spierać się'; zob. kom-; certare 'usiłować' z certus, zob. certyfikat; meistersingerzy.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku