Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sowchoz państwowe gospodarstwo rolne w byłym ZSRR.
  sowiecki przest. radziecki..
  sowiety rady (delegatów robotniczych, chłopskich i żołnierskich), forma organizacji polit. w okresie Rewolucji Październikowej w Rosji.
 

Etym. - ros. sowchóz 'jw.' od sow(iétskoje) choz(iajstwo) 'gospodarstwo radzieckie'; sowiétskij 'radziecki' od sowiét 'rada'; zob. kołchoz.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku