Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tul chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, metal ziem rzadkich; por. lantanowce.
 

Etym. - łac. Thule, Thyle z gr. Thoúlē 'Tule, wyspa na płn. Atlantyku, do której w IV w. p.n.e. dotarł Piteasz z Marsylii (prawdop. Wyspy Szetlandzkie), uważana w staroż. za płn. granicę zamieszkanego świata'; por. ultima Thule.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku