Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

parietals [wym. perajetelz] w USA - przepisy regulujące odwiedziny osób płci przeciwnej w pomieszczeniach mieszkalnych college'ów i uniwersytetów.
 

Etym. - ang. 'jw.' od przymiotnika parietal 'dotyczący godzin odwiedzania wewnątrz murów college'u' z łac. paries 'ściana; mur'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku