Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  diagnosta (dobry a. zły) - lekarz (dobrze a. źle) rozpoznający choroby.
  diagnoza rozpoznanie choroby; por. anamneza.
  diagnostyka med. nauka o metodach rozpoznawania chorób.
 

Etym. - gr. diagnostikós 'umiejący rozpoznawać' i diágnōsis 'wyróżnianie; diagnoza; decyzja' z diagignōskein 'rozróżniać'; zob. dia-; gignōskein, zob. gnoseologia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku