Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  karma w buddyzmie i hinduizmie - suma etycznych skutków dobrych a. złych myśli, słów i uczynków człowieka, wyznaczająca jego los w nowej reinkarnacji, a potem, kolejno, w dalszych, do czasu osiągnięcia pełnego wyzwolenia (por. nirwana; samsara).
 

Etym. - sanskr. karma(n) 'jw.; praca, służba' od karoti 'robi; czyni'; por. sanskryt.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku