Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  protest (ostry) sprzeciw; notarialne stwierdzenie niewykonania zobowiązania wynikającego z weksla, czeku itd.
  protestant ewangelik.
  protestantyzm nazwa różnych kierunków relig. wyrosłych z reformacji XVI w. oraz tych, które się do niej przyłączyły (por. kalwinizm; luteranizm).
 

Etym. - łac. protestans dpn. protestantis p.pr. od protestari 'oświadczać'; zob. pro-; testari, zob. testament.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku