Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sukces osiągnięcie, wyczyn, powodzenie.
  sukcesywny następujący po sobie kolejno, stopniowo.
  sukcesja przest. następstwo prawne, wstąpienie w ogół uprawnień; dziedziczenie, dziedzictwo, scheda, spadek.
  sukcesyjne wojny - których powodem a. pretekstem były spory o następstwo tronu i pretensje o dziedziczne posiadłości (hiszp. 1701-14; polska 1733-38; austr. 1741-48).
  sukcesor przest. spadkobierca, dziedzic.
 

Etym. - śrdw.łac. successivus 'kolejny', łac. successio 'następstwo', successor 'następca' i successus 'postęp; tok; sukces, powodzenie' (z p.p.) od succedere 'następować; powieść się'; zob. sub-; cedere, zob. cesja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku