Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  irradiacja med. napromienianie; fizj. promieniowanie pobudzenia; fiz. złudzenie optyczne, sprawiające, że przedmioty jasne a. błyszczące wydają się na ciemnym tle większe; (i. uczuć) psych. przenoszenie stanów emocjonalnych z jednego przedmiotu na inny.
 

Etym. - późn.łac. irradiatio 'opromienienie' z łac. irradiare 'opromieniać'; ir- zob. in- 2; radiacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku